Vuokrasopimus

1. Täma sopimus on voimassa 12 kuukautta, jonka jälkeen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

2. Kaikki soittimen kuljetukset tapahtuvat vuokraajan kustannauksella. Vuokraajan on ilmoitettava soittimen jokaisesta siirrosta vuokranantajalle.

3. Vuokraaja sitoutuu vuokra-aikana hoitamaan soitinta huolellisesti ja vastaa vuokra-ajan soittimen vakuutuksesta sijoituskohteessa. Soitin on pidettävä normaaleissa olosuhteissa.

4. Soitinta ei saa myydä, vuokrata, lainata eikä pantata 3. osapuolelle.

5. Lunastettaessaan soittimen vuokraaja saa lukea hyväkseen kaikki sopimuksen mukaan maksamansa, kuitenkin enintään 12 kuukauden vuokraerät sekä 50% kuljetusmaksusta.